Födda 1991-11-22, 1 hane, 1 tik

E El Khyrias Raijtan Taijtan U El Khyrias Estrinah
Bernhard h, Bianca t

Bianca

Föräldrar